Ajax Loader
x
Bu web sitesi çerez kullanır. Çerezler, sitemizi kullanabilmeniz için bize gerekli olan, tarayıcınızın geçici alanına yazılmış, sizinle ilgili küçük bilgilerdir. Bu siteyi kullanarak çerez kullanımına izin vermiş olursunuz. Detaylı Bilgi.
Anladım
Yönetim Kurulu
Yönetim Kurulu
Prof. Dr. Yusuf BALCI
Yönetim Kurulu Başkanı

Türk Ticaret Bankası A.Ş.’nin Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Yusuf Balcı ilk ve orta öğrenimini Taksim İlkokulu, Özel Darüşşafaka Lisesi ve İhsan Mermerci Lisesinde tamamladı. 1983 yılında Boğaziçi Üniversitesi, Ekonomi Bölümünden şeref öğrencisi olarak mezun oldu.

Aynı yıl, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinde Prof. Dr. Sabahattin Zaim’in asistanı olarak göreve başladı. Aynı Fakültede “Türkiye’de İşçi Şirketleri” konulu tezle Y. Lisans (1985) ve “Yeni Teknolojilerin Türk Bankacılığında İstihdama Etkileri” konulu tezle de Doktora (1990) eğitimini tamamladı.

Prof. Dr. Balcı 1988-1990 yıllarında ABD’de Temple Üniversitesinde misafir akademisyen olarak bulundu. Araştırma Görevlisi olarak başladığı İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinde Yrd. Doç., Doç. ve Prof. olarak görev yaptı. Daha önce Glamorgan University (UK) ve Southeastern University (Washington) İstanbul Franchise’larında (BILTEK) İngilizce ekonomi dersleri veren Prof. Dr. Yusuf Balcı, halen İstanbul Ticaret Üniversitesi İktisat (İngilizce) Bölümünde İngilizce ekonomi dersleri vermektedir.

Akademik hayatının yanında Prof. Dr. Yusuf Balcı İslam Kalkınma Bankası, Ekonomik Politika ve Stratejik Planlama Bölümünde 5 yıl ekonomist olarak görev yaptı.

Prof. Dr. Balcı 1996’dan itibaren muhtelif dönemlerde Kültür Bakanlığı Bakan Danışmanı, Türk Patent Enstitüsü Başkanı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Müsteşarı, Başbakan Başmüşaviri ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Kurul Üyesi olarak görev yürüttü.

Prof. Dr. Yusuf Balcı ayrıca, Türk Patent Enstitüsü Yönetim Kurulu Başkanlığı, Avrupa Patent Organizasyonu (EPO) İdari Konsey Üyeliği, Avrupa Patent Akademisi Kurucu Yönetim Kurulu Üyeliği, Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı (WIPO) Koordinasyon Komitesi Üyeliği, İslam Kalkınma Bankası Ülke Risk Değerlendirme Daimi Komitesi Üyeliği görevlerinde de bulundu.

Bunların yanında Prof. Dr. Balcı, yürüttüğü ana görevler kapsamında yurt içinde ve yurt dışında, Ekonomik Koordinasyon Kurulu (EKK), Bilim Teknoloji Yüksek Kurulu (BTYK), KOSGEB İcra Kurulu üyelikleri başta olmak üzere benzer çok sayıda komisyon ve kurullarda görevler yaptı.

Prof. Dr. Yusuf Balcı halen, 2018 yılında 45 ülkenin 42’sinin oyuyla seçildiği, Avrupa Sosyal Şartı’nın denetim organı olan, Avrupa Konseyi, Avrupa Sosyal Haklar Komitesi (ECSR) Üyeliği görevini de yürütmektedir.

Prof. Dr. Balcı’nın 5’i kitap olmak üzere yayımlanmış çok sayıda bilimsel eseri bulunmaktadır.

Prof. Dr. Yusuf Balcı evli ve üç çocuk babası olup, çok iyi derecede İngilizce bilmektedir.

Özgür Volkan AĞAR
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

1972 yılında Ankara’da dünyaya gelen Özgür Volkan AĞAR ilk ve orta öğrenimini aynı kentte tamamladı.1994 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun olan AĞAR, yüksek lisans eğitimini Carnegie Mellon Üniversitesi’nde Kamu Yönetimi alanında ABD’de tamamladı.

Ocak 1996 tarihinde T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İthalat Genel Müdürlüğü’nde Dış Ticaret Uzman Yardımcısı olarak göreve başlayan AĞAR, 1999 yılında İthalat Genel Müdürlüğü’nde Dış Ticaret Uzmanı, 2005 yılında İhracat Genel Müdürlüğü’nde Şube Müdürü, 2007-2009 yıllarında Gürcistan Batum Başkonsolosluğu’nda Ticaret Ataşesi, 2009 yılında İhracat Genel Müdürlüğü’nde Daire Başkanı olarak görev yaptı.

2010 yılında Ekonomi Bakanlığı’nda İhracat Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptıktan sonra Ocak 2016 yılından itibaren altı yıl Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü görevini sürdürdü ve son olarak 17.03.2022 tarihinde Ticaret Bakanlığı Bakan Yardımcılığı görevine atandı.

İngilizce bilen AĞAR, evli ve iki çocuk babasıdır.

Mustafa GÜLTEPE
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

1968 Tonya-Trabzon doğumludur. 1990 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur. 1997 yılında İstanbul Üniversitesi'nde MBA yüksek lisansını tamamlayan Gültepe, mezun olduktan sonra 1992 yılında Taha Tekstil'de sektöre giriş yapmıştır. Taha Grubuna bağlı olarak 1994 yılında kurulan Talu Tekstil firmasının kurucu ortağı ve yönetim kurulu başkanıdır. 32 yıldır hazır giyim sektöründe olan Gültepe; İstanbul, Sakarya ve Malatya'da üretim tesislerine sahip olup, yaklaşık 3.400 kişi istihdam etmektedir.

2017-2021 yılları arasında Sakarya 1. Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütmüştür.

2010 yılından itibaren İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Yönetim Kurulu'nda yer alan Gültepe, 2014-2018 yılları arasında Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini yürütmüş olup 2018 yılı nisan ayında yapılan seçimlerde İHKİB Yönetim Kurulu Başkanı olmuştur ve hala devam etmektedir. Gültepe, 13 Haziran 2022 tarihinde Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı seçilmiştir.

Mustafa Gültepe, evli ve üç çocuk babası olup, İngilizce bilmektedir.

Kasım AKDENİZ
Yönetim Kurulu Üyesi

Kariyerine 1987 yılında Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Teftiş Kurulu’nda başlamıştır. 1996-2011 yılları arasında Banka’nın krediler ile ilgili genel müdürlük departmanlarında Müdür, Bölüm Başkanı ve Grup Başkanı olarak çeşitli görevler üstlenmiştir. 2007 yılında Yönetim Kurulu Başkanı olmak üzere, 2005 – 2011 yılları arasında KKB Kredi Kayıt Bürosu A.Ş.’de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmıştır.

Ekim 2011 itibariyle KKB Kredi Kayıt Bürosu A.Ş.’ye Genel Müdür olarak atanmıştır. KKB Genel Müdürü olduğu dönemde TBB Risk Merkezi’nin kuruluşu, Çek ve Risk Raporlarının üretilmesi, Ticari Kredi Notu’nun hayata geçirilmesi, Findeks platformunun kurulması ve işletilmesi, KKB Anadolu Veri Merkezi’nin hizmete açılması, Karekodlu Çek Sistemi’nin kurulması, Elektronik Teminat Mektubu Sistemi’nin kurulması, Tarım Kredileri Değerlendirme Sistemi’nin kurulması, FKB için Merkezi Fatura Kayıt Sistemi’nin kurulması ve işletilmesi gibi projeler hayata geçirilmiştir.

Mart 2020’de Kredi Garanti Fonu A.Ş’ye Genel Müdür olarak atanmıştır. Pandemi döneminin koşulları içerisinde, KOBİ’ler başta olmak üzere, reel sektörün nakit akışını desteklemek ve krediye erişimlerini kolaylaştırmak amacıyla çok sayıda destek paketi hayata geçirilmiştir. 11.08.2021 tarihi itibariyle KGF’deki görevinden ayrılmıştır.

Ekim 2021’de İhracatı Geliştirme A.Ş.’ye Genel Müdür olarak atanmıştır. İGE’nin TİM ve Eximbank ortaklığında kuruluşu sonrasında 61 ihracatçı birliği ve 20 bankanın ortaklığı gerçekleştirilmiş, İGE’nin organizasyonu ve teknik altyapısı tamamlanarak hızlıca ihracatçılar için kefalet üretilmeye başlanmıştır. Türk Ticaret Bankası A.Ş.’nin %98,5 hissesinin İGE tarafından satın alınması da bu dönemde gerçekleştirilmiştir.

Kasım Akdeniz 19.12.2023 tarihinde Türk Ticaret Bankası A.Ş. Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu üyesi olarak atanmıştır.

Prof. Dr. M. Hüseyin BİLGİN
Yönetim Kurulu Üyesi

1973 yılında Siirt’te doğan Mehmet Hüseyin Bilgin, lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nde, yüksek lisans eğitimini aynı üniversitenin Çalışma Ekonomisi Anabilim Dalında ve doktora eğitimini de Abant İzzet Baysal Üniversitesi İktisat Anabilim Dalında tamamlamıştır. Türkiye’de ve yurtdışında çeşitli üniversitelerde görev alan Bilgin, anabilim dalı ile bölüm başkanlığı yapmıştır. 2000 yılında yardımcı doçent olan Bilgin, 2005 yılında makro iktisat dalında doçent ve 2011 yılında Uluslararası Ekonomik Entegrasyon Anabilim Dalında profesör olmuştur. Halen İstanbul Medeniyet Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi kadrosunda görev yapmakta olup İstanbul Ekonomik Araştırmalar Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini de yürütmektedir.

Çeşitli uluslararası ve ulusal mesleki kuruluşların yönetiminde bulunan Bilgin’in uluslararası bilimsel indekslerde taranan ve alanın önde gelen dergilerinde yayımlanmış çok sayıda makalesi, uluslararası konferanslarda sunulmuş çalışmaları, yayımlanmış mesleki kitapları, çok sayıda ulusal makalesi ve ulusal konferanslarda sunulmuş çalışmaları bulunmaktadır. Çalışmalarıyla bazı ulusal ödüllere layık görülen Bilgin, yabancı üniversitelerde ve uluslararası konferanslarda davetli olarak çok sayıda seminer vermiş ve konuşma yapmıştır. SSCI kapsamında ve etki faktörü yüksek bazı uluslararası dergilerin editoryal yönetiminde ve çeşitli kurullarında da bulunan Bilgin, Kasım 2022 itibarıyla RePEc iktisatçılar sıralamasında Türkiye genelinde 26. sırada (son 10 yıldaki çalışmaları itibarıyla 7. sırada) yer almaktadır.  

25.03.2022-02.08.2023 tarihleri arasında VakıfBank Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak da görev Prof. Dr. Mehmet Hüseyin Bilgin, 15.07.2023 tarihinden beri ise Ticaret Bakanlığında Bakan Müşaviri görevini yürütmektedir. Aynı zamanda SMMM ruhsatı sahibi olan Prof. Dr. Bilgin, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından Eylül 2022’de düzenlenen “Ekonomik Dönüşüm ve Yeni Paradigmalar Zirvesi” ile T.C. Cumhurbaşkanlığı Himayelerinde yine Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından Nisan 2023’te düzenlenen “100. Yılında İzmir İktisat Kongresi”nin akademik koordinatörlüğünü yapmıştır.

Dr. Ömer KALAV
Yönetim Kurulu Üyesi

1969 doğumlu olan Dr. Ömer Kalav Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümünden mezun oldu. 2014 yılında Okan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Bölümünde Doktorasını tamamladı.

1991 yılında Şekerbank T.A.Ş'de bankacılık hayatına başladı, çeşitli bankaların ilgili birimlerinde görev aldıktan sonra, 2004 yılında TMSF bünyesinde faaliyet gösteren Birleşik Fon Bankası Genel Müdür Yardımcılığı ve Genel Müdürlük görevlerinde bulunmuştur.

11 Mart 2022 tarihinde Genel Müdür ve Yönetim Kurulu üyesi olarak Türk Ticaret Bankası A.Ş bünyesine katıldı.