Ajax Loader
x
Bu web sitesi çerez kullanır. Çerezler, sitemizi kullanabilmeniz için bize gerekli olan, tarayıcınızın geçici alanına yazılmış, sizinle ilgili küçük bilgilerdir. Bu siteyi kullanarak çerez kullanımına izin vermiş olursunuz. Detaylı Bilgi.
Anladım
Etik İlkeler
Etik İlkeler

Yönetim Kurulu ve çalışanlarımızın ortak çalışmaları ile belirlenmiş olan etik ilkelerimiz

 • Dürüst, tarafsız, güvenilir, saydam, topluma ve çevreye saygılı,
 • Toplum yararını gözeten ,
 • Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanması ve terörün finansmanı ile mücadele eden,
 • Kendilerine ve müşterilerine ait içeriden öğrenilen bilgilerin suistimalinin önlenmesi için gerekli her türlü tedbiri alan,
 • Bankamız kamu kurum ve kuruluşları ile ilişkilerinde, dürüstlük, hesap verebilirlik ve saydamlık ilkeleri doğrultusunda hareket eden,
 • Mevzuat gereği denetim ve kontrol amacıyla istenen bilgi, belge ve kayıtların doğru, eksiksiz şekilde ve zamanında iletilmesi konularına özen gösteren,
 • Bankamız mevzuatının izin verdiği ölçüler çerçevesinde, diğer Bankalar ile her konudaki bilgi alışverişini doğru ve sistematik olarak gerçekleştiren,
 • Personel istihdamı konusunda haksız rekabete yol açabilecek her türlü uygulamadan kaçınan,
 • Rekabeti, sektördeki ilgili tüm kuruluşlar arasında özgürce ekonomik kararlar verilebilmesini sağlayan, mevzuata uygun bir yarış olarak kabul eden,
 • Müşterilerimize sunduğumuz her türlü ürün ve hizmetlere ilişkin olarak, hizmet ilişkisinin her aşamasında ve her konuda gerekli bilgilendirmeleri yapan, müşterilerimize ilişkin her türlü bilgi ve belgeleri gizli tutan ve özenle saklayan,
 • Hizmet kalitesini en üst seviyede tutmak için gerekeni yapan kişilerden oluşturulmuştur.