Tasfiye Kurulu’nun 31.12.2012 tarih ve 4903 sayılı kararı ile;

Tasfiye  Halinde  Türk  Ticaret  Bankası  A.Ş.’nin temlik sözleşmesine ekli listede bulunan  tahsili  gecikmiş  kredilerden  doğmuş  ve  doğacak  olan
alacakları  Birleşik  Fon  Bankası A.Ş.’ye gayrikabili rücu olarak devir ve temlik edilmiştir.

Borçların  tasfiyesi  amacı ile yapılacak işlemler ve ödemelerin yapılacağı Banka  hesap  numaraları  hakkında  Birleşik  Fon  Bankası A.Ş.’nin aşağıda
belirtilen telefon numaralarından daha detaylı bilgi alınabilecektir:

BİRLEŞİK FON BANKASI A.Ş.
 

Tel:      0212 340 10 00

Faks:   0212 340 12 99

           0212 340 12 97