Türk Ticaret Bankası A.Ş.’ nin alacaklarının tahsiline yönelik yasal takipleri mevzuat hükümleri çerçevesinde etkin bir şekilde sürdürülmekte olup borçların tasfiyesi amacı ile yapılacak işlemler ve ödemelerin yapılacağı Banka hesap numaraları hakkında aşağıda belirtilen telefon numaralarından daha detaylı bilgi alınabilecektir.     

 

Türk Ticaret Bankası A.Ş.

Tel   : 0212 511 40 40 /  4 HAT 

Faks: 0212 519 49 01